11 tecknar ditt barn kan gag autism

Barn med autism tänker, tala och beter sig annorlunda än sina kamrater. De kan ofta verka helt absorberade i sig och kan tyckas mer intresserade av att flytta sina fingrar än att spela eller interagera med andra människor. Detta beror på att de klassiska symptomen på autism är markerade av underskott i verbala kommunikationsförmåga. Något så enkelt som att ta reda på vad de vill ha till lunch eller veta om de är glada eller ledsna kan bli extremt svåra. Ibland kan tecknen som ett barn har denna sjukdom vara uppenbart, men andra gånger bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de små detaljerna.

Trots svårigheterna finns det tips som kan hjälpa dig att etablera samtal med autistiska barn. Därför vill vi dela med dig en lista med rekommendationer som kan underlätta hur du kommunicerar med ditt barn eller hjälper dig att stärka ditt band med dem.

autism, autism test, autism symptom, vad är autism, autism barn, atypisk autism, högfungerande autism, autism orsak, autism nivå 1, autism vuxen, autism spectrum, högfungerande autism barn

Vad är autism? - Så kan det märkas
Det här är autism
Så märks autism
Lär dig mer om autism
Autism - Diagnoser -

Öppna nästa sida för att läsa mer